Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Automation inom Reparation och Återtillverkning

Återtillverkning och reparation kan i en kris vara det enda sättet att få tag i reservdelar och är dessutom hjärtat av Cirkulär Ekonomi som får produkter att leva längre.

IVAs 100-lista 2021

För att få dessa verksamheter långsiktigt konkurrenskraftiga behöver affärsmodeller och produkter anpassas bättre. Återtillverkningsprocesserna behöver även effektiviseras genom t.ex. införandet av leanprinciper och automation genom de senaste typerna av industrirobotar och människa-maskin samarbete. Inom våra forskningsprojekt och hjälper vi företag att undersöka hur deras återtillverkning kan förbättras. Är ert företag redo att bli undersökt? Kolla på vår film om vårt forskningsprojekt och kontakta oss.

I samverkan med Jönköping University (Tekniska högskolan): Kerstin Johansen. RISE: Sasha Shabazi, Björn Backman och Patrik William-Olsson.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar