Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Avancerade kylningsmetoder för utveckling av hållbara avancerade metaller

Avancerad kylning är nyckeln till utvecklingen av hållbara avancerade metaller med bättre prestanda och höjd kvalité, vilket stärker metallindustrins konkurrenskraft.

IVAs 100-lista 2020

Det finns en kontinuerlig efterfrågan på mer avancerade kyltekniska tillverkningsmetoder inom stålindustrin för att producera stål med förbättrad kvalitet. Vår forskning på Impinging jet och impinging spray innebär flexibla industriella tekniker för kylning av stål. Forskningsmålet är att tillämpa dessa nyutvecklade kyltekniker i industriella applikationer för att producera stål med utmärkta egenskaper med mindre miljöpåverkan och minskad användning av legeringsämnen till lägre kostnad.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar