Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Avbildande Materialanalysator

Mätteknik som kan användas för automatisk klassificering av material för återvinning.

IVAs 100-lista 2022

Jag arbetar med mätteknik som kan användas för automatisk klassificering av material för återvinning. Bättre mätteknik för exempelvis detektion och klassificering av polymerer medför renare fraktioner efter sortering. Generellt gäller att automatiserad sortering och renare fraktioner ökar möjligheterna till återvinning i en cirkulär ekonomi.

Jag har utvecklat en patentsökt instrumentering för klassificering och karakterisering av material som blir avsevärt billigare än den teknik som idag finns på marknaden, därmed potentiellt effektivare materialflöden. Instrumentet har dessutom alternativa användningsområden, så som is- och halkvarning inom fordons- och vindkraftsindustrierna.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar