Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

BasedOn

Studier visar att en stor del av beslutsfattarnas ansträngningar aldrig kommer till nytta. Vi lägger ned mycket tid att leta fram information och detta riskerar bli ännu mer när data blir Big Data.

IVAs 100-lista 2019

BasedOn är en intelligent plattform som hjälper organisationer och företag att digitalisera ledningsarbetet och uppföljning, organisera beslutdokumentation, sortera inkommande data, automatisera rutiner, påminna och rekommendera.

Dagens tillvägagångssätt representerar ett passivt system. Du googlar. Du måste ställa frågan och vara beredd på att läsa många och långa PDF-dokument. Risken är stor att vi suboptimerar. Vi löser problemet möjligen utan hänsyn till helheten, beslutade principer, policys, strategier etc. Vi står inför nya utmaningar: den ständigt växande mängden data, de ständigt ökande kraven på faktabaserat och spårbart beslutsfattande och hanteringen av tillgång till information i ständigt föränderliga roller.

BasedOn löser problemet genom att tagga beslutsinformationen, presentera relaterade beslut med detaljerad information tillgänglig i bakgrunden. Beslutscentrerad i stället för Dokumentcentrerad.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar