Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Battery Circularity

As more people use electric vehicles (EV), more batteries are needed, which can lead to more electronic waste. Battery circularity is a way to reuse and recycle batteries to reduce waste.

IVAs 100-lista 2023

Finding the right business strategy can be challenging due to the wide variety of EV models, each requiring different battery chemistries and sizes. In our research, we have found key barriers and enablers, suitable business models, ecosystem strategies, and design guidelines for implementing battery circularity. We are also developing smart battery circularity, which uses digital technologies to collect and analyze data about batteries in real time.

This will help us make better decisions about how to reuse and recycle batteries. Our research will benefit the EV battery value chain actors by providing innovative business models, digital services, and performance monitoring. Given the electricity shortages and the need to use renewable sources, battery circularity is an attractive solution.

Research team

Koteshwar Chirumalla (Docent and Project leader), Prof. Erik Dahlquist, Ignat Kulkov (PostDoc), Prof. Glenn Johansson, Ioana Stefan (Researcher), Frida Antonsson (Research engineer), Prof. Moris Behnam, Prof. Kristian Sandström, Jennie Åkesson (PhD student), Masoume Shabani (PhD student).

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar