Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Beslutsstödsystem för hållbara kapitalinvesteringar

ESGAI är ett AI-baserat beslutsstöd för institutionella investerare att bedöma hållbarhet och hållbar tillväxt hos företag.

IVAs 100-lista 2021

Det ersätter de hållbarhetsbetyg som institutionella investerare idag använder vid allokering av en stor del av världens kapital. ESGAI är den enda metoden för att mäta hållbarhet med bevisad validitet. ESGAI identifierar företags efterlevnad av hållbarhetskrav med avsevärt högre precision än traditionella betyg och även en bedömning av långsiktigt hållbar beredskap för framtida kriser, en bedömning som kan genomföras av såväl investerare som myndigheter. Metoden kombinerar därmed krav på hållbarhet och samhällsnytta med mekanismer för goda och lönsamma investeringar.

(I samverkan med Royal Melbourne Institute of Technology, Cambridge University, Högskolan i Gävle)

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar