Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

BIOACTIVE

Valorisation of agrifood side streams into bioactive molecules.

IVAs 100-lista 2020

In the EU, 88 million tonnes of agrifood side streams are generated yearly, which constitute a valuable resource. We are developing sustainable bioprocesses for the valorisation of farming by-products into valuable polysaccharides and metabolites, using green solvents (subcritical water) and biocatalysts (carbohydrate-active enzymes). The isolated bioactive molecules can be used as healthy food ingredients or biomaterial matrices, therefore contributing to a true circular food system towards zero waste.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar