Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

BioImpakt – en intelligent plattform för automatiserad riskanalys

Utveckling av förbättrad och automatiserad biologisk riskanalys för att säkerställa ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

IVAs 100-lista 2020

BioImpakt arbetar med utveckling av datorassisterad biologisk riskanalys. Processen där biologiska rådata ska analyseras är tidskrävande och ofta svårtolkad. För att underlätta riskanalys utvecklar BioImpakt AI-baserade metoder för hantering och tolkning av data. Målet är datoriserade metoder med hög precision att avgöra vad som kan återvinnas, ingå i nya material och applikationer och stödja utvecklingen av ett hållbart samhälle med en fungerande cirkulär ekonomi.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar