Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Biosensor för övervakning och upptäckt av kemikalier i dricksvatten

Tiotusentals kemikalier kan förorena vårt dricksvatten, men dagens analysmetoder riskerar att missa upp till 99% av de hälsofarliga föroreningarna.

IVAs 100-lista 2022

Nya analysmetoder behövs för att upptäcka okända kemiska föroreningar och cocktaileffekter, och därmed säkerställa att befolkningen inte exponeras för sådana ämnen. Vår forskning bygger på nya analysmetoder där summan av alla hälsofarliga föroreningar i ett prov kan mätas, med hjälp av odlade och modifierade däggdjursceller. Vårt mål är att anpassa denna teknik så att den kan appliceras i en biosensor. Biosensorn ska kunna installeras i vattenverk och där kontinuerligt övervaka och snabbt upptäcka hälsofarliga kemiska föroreningar i vattnet.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar