Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

CARBAT

CAlcium Rechargeable Battery Technology.

IVAs 100-lista 2021

Hur ska vi lagra förnybar energi och se till att alla får tillgång till den globalt? Batterilager erbjuder den bästa kombinationen av flexibilitet och effektivitet. Men vi behöver nya batterikemier som är långsiktigt mera uthålliga, t.ex. baserade på kalcium istället för litium. Vi har i CARBAT, ett EU FET-Open projekt med fyra partners, skapat fungerande kalciumbattericeller i labbet. Vi ser att imponerande >600 Wh/kg och >1300 Wh/l konceptuellt är inom räckhåll – med lite skicklighet och tur!

Nu tar vi nästa steg; ny grundforskning på Chalmers finansierad av Energimyndigheten och Vetenskapsrådet, men också större europeiska satsningar med batteriföretag – för att nå hela vägen fram.

(ICMAB/CSIC Barcelona U. Complutense Madrid Fraunhofer ISIT)

Ansvarig forskare med forskargrupp på Chalmers och det internationella team som utgör CARBAT.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar