Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Care to Translate

Ett digitalt verktyg (en app) för medicinskt korrekt översättning med syfte att underlätta för migranter och öka vårdkvalitet och compliance.

IVAs 100-lista 2019

A lot of countries, including Sweden, have laws that give patients the right to be assisted by an interpreter.  In reality, a lot of communication will be handled without interpretation. Interpreters are usually not used or are inflexible for areas such as reception, triage, ER, ambulance services, post-op, daily care, and more. Still, there is a need for communication. 

 Care to Translate solves this problem with a digital medical translator to use as a complement to interpreters. It works as a phrase library with close to 3000 phrases in 44+ languages. Unlike machine translation apps, all medical phrases have been verified by native speakers and medical professionals. The benefits are better alliance with the patients, decreased stress, saved costs for examinations and tests, and ultimately a higher quality of care. 

Care to Translate started as a student project at KI. In 2018, it developed into the company Care to Translate AB, with the support of KIIAB and Sting Accelerate.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar