Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Cat2Frac

Textilier, byggmaterial, kemikalier och biodrivmedel från outnyttjade skogsrester.

IVAs 100-lista 2020

Enligt BP:s senaste rapport kommer den fossil-råoljan att ta slut om 50 år. Vi behöver en ny källa för alla våra behov inom transporter, material, kemikalier och mediciner. Genom Cat2Frac-metoden så splittas träråvara upp till bitar som kan användas för våra ovan nämnda behov genom grönkemi. Iom att GROT kan användas så konkurrerar inte tekniken med andra industrier om råvaran. Genom tekniken blir Sverige självförsörjande på material, drivmedel och kemikalier.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar