Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Celcibus – Ädelmetallfri bränslecellskatalysator

Hållbart, billigt och möjliggörande alternativ till platina.

IVAs 100-lista 2020

Bränsleceller drivs av vätgas och kompletterar batterier för drift av elfordon och i andra applikationer. Vi har utvecklat en ädelmetallfri katalysator för bränsleceller för att ersätta den dyrbara och sällsynta ädelmetallen platina som dagens bränsleceller är beroende av. Patent har godkänts i sju länder och bolaget Celcibus AB etablerats för vidareutveckling och kommersialisering. Målet är att erbjuda en billigare och miljövänligare bränslecell. Nu utvärderas en första prototyp i full skala.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar