Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

CelluCircle

CelluCircle textile waste management idea will generate circular economy and will benefit not only humans, but marine life and aerial species as well by reducing soil, water and air pollution caused by textile industry.

IVAs 100-lista 2023

Textile is the second most highest polluting industry in the world with 2.1 billion tonnes of carbon emissions/year. The global fiber production in 2019 was around 111 million metric tons and is expected to increase by 30% over the next 10 years, and so does the pollution.

Solution: The conventional solution is fiber to fiber which is a significant waste of polymers and is not environmentally friendly and generating secondary pollution. CelluCircle is providing a unique beneficial solution using all the components of textile waste to produce high value recyclable products through a sustainable 3D printing manufacturing process.

Benefit: CelluCircle textile waste management idea will generate circular economy and will benefit not only humans, but marine life and aerial species as well by reducing soil, water and air pollution caused by textile industry.

Action: CelluCircle is looking for end users and customers for the technology also looking for collaborators and investors.

Responsible Researcher: CEO Professor Aji P.Mathew, CTO Dr. Sahar Sultan, Share holders: Chris Margetts and Markus Åkerstedt, Investor: Mona Wilcke

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar