Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Choros Cognition, Choros Mapper

Satellite images - like all digital images - are rich in spatial entropy, this information can be used as a separate channel to classify local diversity in an image.

IVAs 100-lista 2019

Analysis of cities, land and forest can be done with high semantic precision. For example, different socio-economic conditions can be mapped as well as proportions of deciduous trees in a coniferous forest and thus the identification of clearing needs.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar