Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län

Verktyg som hjälper företag och kommuner att bli mer cirkulära.

IVAs 100-lista 2020

Forskningen ska bidra till en cirkulär omställning. Forskare i entreprenörskap och design stöttar, genom aktionsforskning, företag och kommuner att bli mer cirkulära. Genom forskningen utvecklas också verktyg för en cirkulär omställning som är baserade på affärsmodellering, metadesign och normkritik. Dessa verktyg ska bli tillgängliga och komma fler till nytta efter projektets slut.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar