Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Cirkulera skogsindustriella restströmmar

Min vision är att sluta kretsloppen och skapa värde av restprodukter från svensk skogsindustri.

IVAs 100-lista 2022

För att hushålla med resurser och minska klimatavtrycket behöver vi tillämpa cirkulär ekonomi. Svensk skogsindustri hanterar stora flöden av material. Produktion av timmer och papper skapar samtidigt processavlopp, slam och askor. Strömmar som idag hanteras som avfall. I dessa strömmar ansamlas värdefulla ämnen som behöver recirkuleras tillbaka till skogen, exempelvis i form av biokol. Alternativt kan avfallen upparbetas till nya fossilfria material som till exempel PHA, en biologiskt nedbrytbar polymer.

Min vision är att sluta kretsloppen och skapa värde av dessa restprodukter. Utvecklingen sker tillsammans med både stora skogsindustriella koncerner och nya små startup-företag.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar