Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Civila insatspersoner för kortare responstider och räddade liv

Vår forskning visar att civila insatspersoner, dvs frivilliga i samverkan med räddningstjänsten, minskar responstider, vilket kan leda till fler räddade liv och restvärden.

IVAs 100-lista 2021

En stor utmaning för en effektiv samverkan är idag det informationstekniska stödet för utlarmning. Målet med vår fortsatta forskning är att upprätta en styrmodell, en systemarkitektur och ett optimerat utlarmningsstöd som möjliggör för samtliga räddningstjänster i Sverige att börja samverka med civila insatspersoner. Genom att tilldela rätt uppgift i rätt tid till den bäst lämpade resursen skapar vi möjlighet att rädda fler liv och restvärden.

(Finansierat av MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar