Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Competitive CLT

Replacement of non-renewable construction materials with wood-based materials such as cross-laminated timber (CLT) offers a great potential for cost-efficient reduction of carbon footprint for a resource efficient construction sector.

IVAs 100-lista 2023

Replacement of non-renewable construction materials with wood-based materials such as cross-laminated timber (CLT) offers a great potential for cost-efficient reduction of carbon footprint for a resource efficient construction sector.

Crucial aspects for increased competitiveness of CLT-based building systems developed in this project include (1) Effective utilization of available raw material to produce CLT panels with optimized structural properties, (2) Reliable design models of connections with efficient connectors minimizing costs and labor in construction, (3) Instrumentation and monitoring of buildings to ensure maintenance of safety and performance over time, and (4) Life cycle assessment of buildings. Synergies are obtained in the interaction between the sub-projects through the unique structure of the project with business partners along the value chain to facilitate implementation of research results and to maximize the green advantage of the CLT building technology.

 

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar