Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Construction Factory

Anläggningsbranschens produktivitet har inte utvecklats i takt med övrig industri, pga av dålig samordning av produktionsresurser.

IVAs 100-lista 2019

Projektets vision är att gå från dagens fokus på enskilda arbetsmaskiner och istället se hela arbetsplatsen som en uppkopplad, samordnad och optimerad process, en anläggningsfabrik. Detta uppnås genom nyskapande användning av system-av-system-principer, samt idéer från Industri 4.0 och Lean.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar