Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Continuous-X

- for safety-critical embedded systems

IVAs 100-lista 2019

The deployment of products that are continuously connected with the Internet is steadily growing. Such interconnectivity allows a company to better understand their customers from their products' usage data to allow for products that can be nearly perfectly tailored to an individual consumer's needs. Our research helps companies to improve both, a product's software as well as the engineering processes.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar