Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Corai Heart Monitor

Diagnostik av hjärtsjukdomar med mobilen.

IVAs 100-lista 2022

Projektet bygger på en ny metod för diagnostik av olika hjärtsjukdomar där man som mätinstrument använder endast en vanlig smartphone! Idag behöver patienter fysiskt ta sig till en vårdenhet och göra en EKG-undersökning för att få diagnos ställd.

Användning av metoden innebär att patienter istället kan göra en enkel mätning på distans hemifrån med sin egen smartphone och kan på så sätt få reda på om de har sjukdomen förmaksflimmer. De som har förmaksflimmer har en kraftigt ökad risk att drabbas av en stroke om det inte upptäcks och behandling kan startas. Årligen får ca 25 000 människor en stroke i Sverige, användning av metoden har potential att undvika att en stor del av strokefallen sker.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar