Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Countagen - Accelerate your genomic research

Countagen develops quality control tools for genome editing methods to provide editing efficiency and specificity in a much faster and more precise manner than current workflows.

IVAs 100-lista 2023

Countagen's first product, the GeneAbacus, is a ready-to-use consumable reagent kit to enable researchers to move swiftly and confidently from gene edit to functional analysis faster. The kit is ideal for researchers using CRISPR tools for knock-ins, base editing, prime editing and knock-outs that need fast and precise analysis of gene editing efficiencies and identification of desired edits. The same-day protocol readily integrates into the current workflow to make editing analysis a routine step with minimal hands on time and no experimental design involved.

We are in the middle of a test customer pilot study to benchmark our prototype product against current workflows. Initial results are looking extremely promising and we are planning for a market introduction of GeneAbacus during Fall 2023.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar