Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Countagen

Accelerating your CRISPR analysis from days to hours.

IVAs 100-lista 2022

The advent of targeted gene editing has opened many possibilities for the development of new drugs and personalized therapies. A critical step for successful use of gene editing techniques is determining the editing efficiency and specificity. However, current technologies for this are laborious, time consuming or use expensive high-end instrumentation, Countagen offers a simple, out-of-the-box consumable reagent kit that allows users to analyze gene editing efficiency and specificity with high precision in a fast and affordable way.

Our technology offers a customized ‘plug-and-play’ solution that reduces the current time-consuming workflows from days to hours to accelerate R&D.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar