Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Countagen

Quantification of biomolecules in a precise, simple and affordable way.

IVAS 100-lista 2021

Precise quantification of nucleic acids is of paramount importance for biomedical research, genetic engineering and drug development. However, current quantification technologies are laborious, require long optimisations and the use of expensive high-end instrumentation.

Therefore, there is a growing need for a simple, cost-effective and accurate analysis technology that can enable and further accelerate research and development. Countagen brings precise, simple and affordable biomolecule analysis to researchers. Our unique technology offers a customised ‘plug-and-play’ solution to overcome the currently time-consuming workflows and long assay optimisations to enable and further accelerate research and development. Customers will be able to obtain answers rapidly and with confidence.

(I samverkan med Karolinska Institutet)

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar