Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

COVID-19: dynamisk modellering för estimering och prediktion

Under 2020 hände något oväntat: matematisk modellering blev ett samtalsämne på kvällsnyheterna och vid frukostbordet.

IVAs 100-lista 2021

R-tal och logaritmer ersatte kultur och sport. Trots både fokus och enorma investeringar vet vi dock förvånansvärt lite om spridningsdynamiken hos COVID-19. Heterogena datakällor med olika gränssnitt utgör en avsevärd tröskel för modellerande forskare. Vi vill bidra med en data-dashboard med tillhörande öppen källkodsplattform för publicering och visualisering av modeller.

Plattformen skulle öka forskare och samhällets kunskap samt förståelse av en pandemis smittspridning, vilket bidrar positivt till allmänhetens förmåga att bedöma läget och fatta grundade beslut.

( I samverkan med Linköpings universitet, KTH, Uppsala universitet, Chalmers)

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar