Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

CropSAT och UAV Trial Tool

Laboratory for intelligent agricultural decision support systems (LADS): CropSAT och UAV Trial Tool

IVAs 100-lista 2019

Hållbar intensifiering i jordbruket är nödvändigt för framtidens krav på produktion och miljöpåverkan. Här presenteras två hjälpmedel: CropSAT är det första systemet i sitt slag i Skandinavien. Med gratis satellitdata kan jordbrukaren optimera produktionen på varje del av fältet. UAV Trial Tool löser flera flaskhalsar för praktisk tillämpning av drönartekniken i växtodlingsförsök. Ett stort steg för bred och effektiv användning.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar