Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Cybersäkerhetsträning - UBARSO

Mjukvara för säkerhetsträning som kan minska antalet ”lyckade” cyberattacker.

IVAs 100-lista 2022

Vi har tagit fram en mjukvara för säkerhetsträning som kan minska antalet ”lyckade” cyberattacker. Cyberattacker utnyttjar mänskliga svagheter men det har saknats lösningar på problemet. Vår lösning, UBARSO, är en unik forskningsbaserad, pedagogisk mjukvara som tydligt visar god effekt på att få användare att bete sig säkrare - samtidigt som vi också inkluderar funktionsvarierade, vilka inte inkluderats i dagens forskning inom säkerhetsmedvetenhet trots att de utgör 20 % av användarna.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar