Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Cybersäkert beteende för näringslivets digitala progress

Vår forskning utgår från användarnas behov och bidrar med enkla, men pedagogiska, sätt att öva på cybersäkert beteende. Detta har resulterat i övningar som drar nytta av spelmekaniker för lärande.

IVAs 100-lista 2023

Vårt samhälle och näringsliv är idag digitaliserat i stor omfattning. När vi använder olika system är vi fokuserade på att utföra jobbet, att få saker gjorda. Om systemet är för krångligt, förenklar vi, eller till och med struntar i, säkerhetsrutiner. Då öppnar vi upp för cyberkriminella.

De riktigt slipade riktar sina hot och attacker direkt mot individer, samtidigt har anställda ett ansvar att efter bästa förmåga förhindra intrång. Alla, oavsett position eller erfarenhet, behöver därför träna på säkert digitalt arbete, inte som en engångsföreteelse utan kontinuerligt i det dagliga arbetet.

Vår forskning utgår från användarnas behov och bidrar med enkla, men pedagogiska, sätt att öva på cybersäkert beteende. Detta har resulterat i övningar som drar nytta av spelmekaniker för lärande.

Vår forskning utgår även från organisatoriska behov och bidrar med användarorienterat stöd för exempelvis risk- och incidenthantering.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar