Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Data centric AI

Data centric AI through synthetic data

IVAs 100-lista 2022

Machine learning (ML) and deep learning has proven to outperform traditional algorithms in many computer vision tasks. The next key challenges are the lack of both: the availability training data with accurate ground truth annotations and methods for capturing such data.

To solve the overarching data challenge in ML and AI we have developed disruptive methods that enable generation of high quality synthetic data for a wide range of applications - from autonomous vehicles to medical applications. We use state-of-the-art image synthesis for accurate simulation of sensors, and generative models to synthesize data with pixel-perfect annotations for ML training, testing, and evaluation.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar