Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Data-driven microscopy

High-quality data is crucial for all academic and commercial research.

IVAs 100-lista 2023

Microscopy is a central hardware choice of many life sciences research teams due to its unrivaled in-context and qualitative nature.

Manual effort, bad software, and low bandwidth plague microscopy use and inhibit reproducibility, innovations, tempo, and quality of findings for research teams globally.

Cytely Data-Driven Microscopy (DDM) eliminates human bias and provides reproducible data sets using automation and built-in cross-referenced quality control. DDM is hardware agnostic and provides automated and pre-built image-acquisition pipelines, giving smart insights without time investment in setup or maintenance.

One run with DDM usually saves teams weeks of manual labor, provides 10x lower false discovery rates, gives reproducible data, and uncovers findings that would not be found manually.

Cytely DDM will 10x your research findings and helps you release more research and value to society or your business!

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar