Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

DEC-HEF

Design and ElectroCrystallization of High Entropy thin Films

IVAs 100-lista 2020

This project contributes to the developement of new coatings for protection in harsh environment and demanding service. Harsh environments can involve high temperatures, high pressures, corrosive chemicals, mechanical wear, and hydrogen attack and limit the service life of important technologies annd hinder further technological inovation. Production and development of coatings that can protect at harsher condition will improve service life, use of resources and increment the technological threshold.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar