Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Dechefr

Ett verktyg för hotbedömning av digital kommunikation.

IVAs 100-lista 2021

Predict violent behavior with AI-powered analysis of written communication. One of the most challenging threats to the security of society is attacks committed by lone offenders and terror organizations. While perpetrators have no clear profile and are difficult to detect, most of them publish written communication on various digital platforms. Using text analysis and machine learning techniques Dechefr extracts psychological features and warning indicators from any text and summarizes the information in a single risk score. Dechefr helps law-enforcement professionals and security analysts to make fast and reliable risk assessments.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar