Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

DecideIT

Beslut fattas vanligen under helt felaktiga föreställningar, vilket ofta får olyckliga effekter.

IVAs 100-lista 2019

Vi har utvecklat världsledande modeller och algoritmer för att ge ett kraftfullt stöd till analytiskt, systematiserat och tydligt beslutsfattande för att åstadkomma kvalitet i mål- och strategiarbete inom en mängd olika sektorer.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar