Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Den digitala läskompisen

Digital textdialog hjälper elever hitta glädje och lässtrategier som är viktiga eftersom de bidrar till många läsupplevelser.

IVAs 100-lista 2022

När jag berättar för eleven med lässvårigheter att vi ska läsa med en digital läskompis backar eleven ut. Lässvårigheterna skapar olust men läraren övertalar eleven och vi slår på läskompisen. "Hej! Jag ska ställa några frågor…" Eleven lyssnar noga, svarar rätt och får positiv feedback av läskompisen. Eleven ler nu och lyssnar med intresse! När vi är klara frågar eleven "Får jag läsa igen?!"

Digital textdialog hjälper elever hitta glädje och lässtrategier som är viktiga eftersom de bidrar till många läsupplevelser. Dessa ökar språkförståelse och leder i sin tur till större utbildningsmöjligheter. Digital textdialog möjliggör snabb och personlig feedback och får fram kompisen i läskompisen.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar