Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Designade nanopartiklar för effektiv vätgasframställning

Efterfrågan på grön vätgas förväntas öka dramatiskt redan under innevarande årtionde pga energiomställningen vi har framför oss.

IVAs 100-lista 2023

Att generera vätgas från intermittent elproduktion, som solenergi och vindkraft, ställer mycket stora krav på en driftsäker och effektiv elektrolys av vatten med en låg förbrukning av sällsynta och dyra ädelmetaller. Den effektivaste metoden, PEM, kräver idag ohållbart stora mängder katalytiska ädelmetaller.

För att göra PEM hållbart måste användningen av dessa metaller minskas med minst en faktor tio, vilket är en stor utmaning med den teknik som idag används industriellt. Vår lösning är att designa elektroderna i elektrolyscellerna på nanonivå så att ädelmetallatomerna placeras där de effektivt kan delta i elektrolysprocessen.

Bilderna visar nanopartiklar där ädelmetallen är placerad på ytan och en nanopartikel där ädelmetallen kraftigt har spätts ut med nickel. För framställning av de nanostrukturerade elektroderna används en skalbar sputtringsteknik.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar