Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Digital Cellulosa

I framtiden kommer alla objekt att vara uppkopplade. Cellulosa är återvinningsbart och därmed ett mycket attraktivt materialval för ett hållbart digitalt samhälle.

IVAs 100-lista 2019

I projektet "Digital Cellulosa" kombinerar vi cellulosa och elektroaktiva material för att skapa elektrisk funktionalitet i cellulosabaserade material och produkter, så att sådana produkter kan kommunicera digitalt med omvärlden.

Tillämpningsområdena inkluderar t.ex. hälsovård, förpackningar, energilagring.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar