Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Digital Sustainability Implementation Package - DSIP

Digital Sustainability Implementation Package (DSIP) bidrar med verktyg, metodik, och kompetens hos produktutvecklande företag som svara mot samhällets behov av klimatomställning och välfärdsteknologi.

IVAs 100-lista 2023

DSIP är en digital plattform som samlar:

i) Lättillgängliga stödverktyg med digitala mallar och instruktioner;
ii) DSIP-metodik som är ett optimerat urval av verktyg relaterat till hållbar produktutveckling; samt
iii) lärandemoduler för kunskaps- och kompetensutveckling inom hållbar produktutveckling.

DSIPs ambition är licensierade tjänstelösningar såsom utbildning i, samt coachning och granskning vid tillämpning av, verktyg och DSIP-metodik. Därtill är ambitionen att kunna DSIP-certifiera konsulter och företagsanställda för en kvalitetssäkrad spridning och uppskalning av hållbar produktutveckling inom tillverkningsindustrin.

Till DSIP erbjuds informationshantering enligt, en ISO- standard, för att spåra, lagra och återanvända rätt versioner av hållbarhetsdata kopplad till produkten.

Forskningsteam

Sophie I. Hallstedt, Chalmers Tekniska Högskola & Blekinge Tekniska Högskola, Matilda Watz, Blekinge Tekniska Högskola, Ola Isaksson, Chalmers Tekniska Högskola, Adam Mallalieu, Chalmers Tekniska Högskola

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar