Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Digital tvilling för hållbar och tillgänglig produktion som tjänst

Digital tvilling för beslutstöd och resursoptimering i tjänstebaserade affärsmodeller.

IVAs 100-lista 2020

Projektet utvecklar en digital tvilling (mjukvaruplattform) för förbättrat prediktivt underhållsbeslutsstöd, för att stödja tjänstebaserade affärsmodeller. Innovationen ligger i kombinationen av (i) modellering och simulering av tillgänglighet och underhåll i produktionsprocesser, (ii) datainsamling, analys och kommunikation av data, och (iii) logisk modellering av representation av processer, varningar och fel i produktionsprocesser. Affärspotentialen och nyttan förvekligas genom den tillgänglighetsoptimering, resursoptimenring och riskminimering som den digitala tvillingen möjliggör för tillverkningsindustrin och processindustrin.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar