Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Digital uppföljning och prevention av kronisk sjukdom

MoodMapper-appen möjliggör digital uppföljning av sjukdomsförlopp vid kronisk psykisk sjukdom.

IVAs 100-lista 2019

För varje återfall tar återhämtningen längre tid. Sensordata från patientens mobilanvändning analyseras med hjälp av maskininlärning för att upptäcka förändringar som är möjliga riskmarkörer för återfall. Preventiva insatser kan ske i tid, vilket möjliggör mer effektiv vård som dessutom genererar en hälsoekonomisk vinst. Teknologin kan tillämpas även för andra patientgrupper.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar