Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Digitaliserad dricksvattenkvalitet med elektronisk tunga

Idag blir människor ibland sjuka av dricksvattnet och det är så man ofta upptäcker att vattnet har blivit kontaminerat. Eftersom inkubationstiden typiskt är flera dagar kan många hinna insjukna innan kommunen hinner slå larm.

IVAs 100-lista 2021

Med vår sensor, som vi kallar elektroniska tungan, kan vi istället larma direkt när vattenkvaliteten avviker från det normala. Ett sensornätverk med elektroniska tungor skulle vara ett utmärkt komplement till den nuvarande realtidsövervakningen av tryck och flöde genom att ge lägesbilden av vattenkvaliteten i realtid i ett helt distributionsnät.

I förlängningen finns sensorn även i varje fastighet, i varje dricksvattenkran och data finns tillgänglig i din mobiltelefon.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar