Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

DPerNews

DperNews utvecklar AI-baserade automatisering- och personaliseringslösningar för att stärka nyhetsmedierna.

IVAs 100-lista 2019

Lösningarna har potential att bredda och effektivisera den digitala innehållsproduktionen och personanpassa urvalet av nyheter som presenteras för läsarna. Projektets medverkande forskare, datakonsulter och medieföretag, utforskar tillsammans smarta teknologiers vidare konsekvenser för företagens affärsmodeller och kompetensbehov, dess kunder och samhället i stort.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar