Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

DRIVE - Lithium-ion batteries

Graphene-silicon composite for high-capacity batteries.

IVAs 100-lista 2020

Lithium-ion batteries are crucial for a future green energy society. An intensive research effort has led to many high-capacity solutions but these solutions lack low-cost industrial implementations. Our research has shown: 1) We have demonstrated a new method to grow 10-nanometer silicon nanoparticles on the graphene flakes. 2) Using this graphene-silicon composite in the anodes, we have demonstrated a 10% higher capacity over the best commercially available batteries.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar