Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Dynamic Topologies

Deep learning är en av de mest framgångsrika teknikerna inom AI. Tekniken härmar naturliga nervsystem, men nätverkens arkitekturer är statiska och byggs för hand.

IVAs 100-lista 2019

Dynamic Topologies Sweden AB tar analogin till naturliga nervsystem ett steg längre och imiterar neuroplasticitet genom att låta nätverksarkitekturerna växa fram automatiskt och efter behov. Metoden är patentsökt och vidgar tillämpningsområdet för deep learning.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar