Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

EASYLIFE: Efficient Adjustable SupplY in Local chaIns of Food for consumErs

Integrering och demonstration av affärsmodell och teknisk plattform för transporteffektiv sammanlänkning av lokalproducenter och dess kunder.

IVAs 100-lista 2020

EASYLIFE ökar möjligheterna till en effektiv e-handel av livsmedel genom att sänka distributionströskeln, vilket leder till större möjligheter till småskaligt entreprenörskap och fler nystartade företag i gränslandet mellan lokalproducerad mat och handel. Projekts nytta för småskaliga producenter av mat ligger också i att den föreslagna lösningen ökar nyttan för aktuella kundsegment, vilket ökar försäljningen av lokalproducerad mat. Därmed ökar möjligheterna för ett landsbygdsbaserat entreprenörskap i gränslandet mellan matproduktion och detaljhandel.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar