Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

ECG sensor and system

ECG sensor and system that fits mobile health care solutions at cardiac disease.

IVAs 100-lista 2022

ECG is the standard tool for diagnosis of the common cardiovascular diseases. Current ECG sensors give disturbances in needed mobile monitoring leading to wrong medical decisions.

Our research has discovered the mechanisms behind the disturbances and resulted in new unique sensor principles eliminating most of the problems. The findings are patented and a company Piotrode Medical AB is formed to commercialize the technology on the large global market. The upper ECG recording in the picture is with Piotrode’s sensor and the lower is with a market leader sensor. The Piotrode sensor shows a dramatic reduction in noise and disturbances compared to the market leader.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar