Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

ECG sensor and system

ECG sensor and system that fits mobile health care solutions for cardiac disease.

IVAs 100-lista 2022

ECG is the standard diagnostic tool for cardiovascular diseases. Current ECG sensors give disturbances in needed mobile monitoring which might lead to wrong diagnosis. Our research has discovered the mechanisms behind the disturbances and resulted in new unique sensor design eliminating most of the problems. The findings are patented and a company Piotrode Medical AB is formed to commercialize the technology on the large global market. The upper ECG recording in the picture is with Piotrode’s sensor and the lower is with a market leader sensor. The Piotrode sensor shows a dramatic reduction in noise and disturbances compared to the market leader which indicates a great market potential.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar