Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

EdAider

Forskningsbaserade utbildningsteknologier som stödjer modern datadriven och AI-förstärkt undervisning.

IVAs 100-lista 2021

Forskningen har syftat till att utveckla forskningsbaserade utbildningsteknologier som stödjer modern datadriven och AI-förstärkt undervisning i kristider likväl som i ordinära tider. Det unika och nyskapande med forskningen är att den å ena sidan resulterat i en konkret plattform som stödjer utbildningssektorn att transformeras till en data-driven sektor, och å andra sidan, mitt under krisen fångat upp lärdomar och erfarenheter kring hybrid- och distansundervisning.

Forskningen har på så sätt bidragit till en plattform som är förankrad i riktiga erfarenheter från en historisk kris samtidigt som den stödjer adaptiv undervisning i ordinära tider.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar