Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Effektiv hantering av multipla naturhändelser

Extrema naturhändelser blir allt vanligare, med en ökad risk för multipla extrema naturhändelser.

IVAs 100-lista 2021

Exempel är värmebölja som leder till torka som ökar risken för skogsbrand, eller ett skyfall som leder till översvämning som ökar risken för ras och skred. EMMUNE-projektet klargör samband mellan olika händelser och utvecklar beslutsstöd för bästa möjliga åtgärder när de inträffar. Målet är att minska konsekvenserna av de händelser som inträffar, och risken för att nya händelser uppstår. Avsikten är att stödja en effektiv hantering för att minimera förlusten av liv och egendom.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar