Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Effektivt, resilient och hållbart beslutsfattande

Vi utvecklar och tillämpar metoder för ett effektivt, resilient och hållbart beslutsfattande i privat och offentlig sektor.

IVAs 100-lista 2020

Att inte ta beslutshanteringen på allvar blir i allmänhet dyrbart. Beslut fattas inte desto mindre vanligen under helt felaktiga föreställningar och många organisationer lever i föreställningen att det räcker med olika grader av intuition och att införa statiska regelstrukturer. Detta är felaktigt och vi har utvecklat modeller och algoritmer för att istället stödja ett analytiskt, systematiserat och tydligt beslutsfattande för att åstadkomma kvalitet i mål- och strategiarbete inom olika sektorer.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar