Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

EKG-sensor för mobila tillämpningar

Tekniskt genombrott inom EKG-sensorer.

IVAs 100-lista 2020

De elektroder som finns ger vid mobila tillämpningar förvrängda EKG som kan leda till felaktig diagnos. Med hjälp av vår unika kännedom om uppkomstmekanismerna för rörelsestörningar har vi kunnat konstruera en ny förbättrad elektrod som radikalt minskar störningarna. Vår innovation skyddas av patent och har mycket stor marknadspotental. Ett bolag Piotrode Medical är bildad kring tekniken och kontakter pågår med nationella och internationella aktörer inom området.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar